International Middle School Truong Mam Non V&J Truong Lien Cap Quoc te Tay Ninh Truong Quoc te Anh Viet Truong Lien Cap UKA tinh Gia Lai

 

Kiến trúc tạo ra những điều tuyệt vời, hướng mọi người và tổ chức đến “những tầm cao mới, tạo ra những giá trị mới”

Tại Việt Quốc School, chúng tôi luôn tin tưởng vào sức mạnh của thiết kế kiến trúc, có thể biến đổi và nâng tầm cho cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Chúng tôi đã thay đổi cách nhìn nhận về kiến trúc, về không gian, mang đến những giải pháp độc đáo và mang tính nghệ thuật sâu sắc.

Tập thể Việt Quốc School luôn là những con người không ngừng đổi mới, mọi sự cản trở đổi mới luôn được giải phóng, thoát khỏi những quan điểm, suy nghĩ theo những lối món xưa cũ. Chúng tôi đẩy lùi các giới hạn của quá khứ, vượt qua thực tế và tạo nên kiến trúc của tương lai. Với đội ngũ có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã tạo ra nhiều giá trị trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế quy hoạch tổng thể, thi công xây dựng đến khâu hoàn thiện nội thất.

Với sự nhiệt huyết và linh hoạt, chúng tôi hình thành các nhóm thiết kế riêng, điều chỉnh thật chính xác để làm thỏa mãn nhiều thử thách cần đáp ứng cho khách hàng. Các nghiên cứu của nhóm thiết kế luôn được chia sẽ nhằm tối ưu việc áp dụng các vật liệu mới, phù hợp các yêu cầu không chỉ với ở hiện tại mà còn phù hợp cho tương lai.

Thiết kế của Việt Quốc School chú ý nhiều đến nhu cầu và mối quan tâm cạnh tranh của trường, cùng hỗ trợ về tầm nhìn chung.

Việt Quốc School là một tập thể gồm nhiều chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực kiến trúc cho giáo dục, làm việc với các nhà giáo dục, quản lí trường học và cộng đồng trường học để đưa ra các giải pháp kiến trúc và môi trường giáo dục tốt nhất. Kinh nghiệm của chúng tôi được đúc kết qua hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế các hệ thống giáo dục quốc tế từ mầm non, tiểu học, trung học, phổ thông đến cao đẳng, đại học và các trung tâm đào tạo quốc tế khác.

Mỗi cơ sở giáo dục đều đưa ra những thử thách và cơ hội riêng biệt, đội ngũ thiết kế của chúng tôi phải vượt qua sự mong đợi của khách hàng và đưa ra những giải pháp sáng tạo thích ứng với cá nhân và tập thể. Bên cạnh đó, với bất kỳ loại dự án nào mà chúng tôi thực hiện, từ một mặt bằng hoàn toàn mới, hay những công trình cải tạo, chúng tôi luôn tìm kiếm các giải pháp tối ưu nhất, phù hợp với triết lý giáo dục của mỗi trường, và phù hợp với ngân sách, ngữ cảnh của trường đó.

Ngoài ra, bất kể quy mô hoặc ngân sách của một dự án, chúng tôi đều thực hiện theo tiêu chuẩn cao về dịch vụ thiết kế, đánh giá tình trạng cơ sở vật chất, kế hoạch phát triển hệ thống giáo dục, từ đó mở ra cá phải pháp kiến trúc tổng thể và hoàn hảo nhất.